Mělkovský vánoční kapr

Vánoční prodej Mělkovského kapra z vlastního chovu Tajzlerovi,se uskuteční 23.12. 2022
od 10-14 hod. na statku.
Cena 90kč/kg. Je možné odborné usmrcení.
Objednávky do 20.12.2022.
Kontakt: solad@centrum.cz, 723 808 936