O Mělkovicích

Mělkovice je malá vesnice, část okresního města Žďár nad Sázavou.
Nachází se asi 3,5 km na východ od Žďáru nad Sázavou. 
V roce 2009 zde bylo evidováno 46 adres.
V roce 2010 zde trvale žilo 84 obyvatel.

První zmínka o založení osady je z roku 1407.
Mělkovice r1835Kdy klášter založil osadu Milkowicz, a protože se tu rozkládala luka, žďárští odtud sváželi panské seno.
Osadníci však byli převedeni jinam a roku 1439 byl Milkowicz pustý. Další záznam hovoří o hospodaření nájemníků od roku 1617, ale od roku 1672 jim vrchnost začala odebírat půdu a postupně odprodávat. 

Mělkovice r1958

Tehdy si noví vlastníci pozemků založili i novou osadu Mělkovice. Od roku 1850 se stala místní částí obce Žďár nad Sázavou. Postupem času se Mělkovice rozrostly na 25 samot rozsázených po okolí, věnující se zemědělskému
hospodářství. 50.léta 20. století osadu téměř zničila, označení „ osada na dožití“ málem platilo doslova. Lidé odtud odcházeli kvůli stavební uzávěře a skutečně zůstávali jen staří.

Mělkovice r2012Až v 90. letech došlo k zúžení ochranného pásma Staviště
a tím se otevřela možnost omlazení osady. V současné době se dožití nekoná a vyhlídky do budoucna jsou nadějné…

 

 

Historie Mělkovic v Novinách žďárské radnice – listopad 2010

strana 1

strana 2